neb-site-tel1

Girne Üniversitesi

2013 yılında Girne Üniversitesi, Kıbrıs’ın denizcilik ile ilgili ilk üniversitesi olarak Kıbrıs’ın en güzel ve tarihi şehirlerinden biri olan Girne’de kurulmuştur. Girne Üniversitesinin eğitim ve öğretim olarak kökeni, kardeş üniversite olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kıbrıs’ta ilk Denizcilik Fakültesinin kurulmasının altyapısının 1978’de şekillenmesine dayanmaktadır. Denizcilik eğitimi, kardeş üniversiteden de ilham alınarak, sağlam temellere dayatılmış ve bu bağlamda ideal bir yüksek öğrenim kurumu olarak Girne Üniversitesi’nin kurulmasına neden olmuştur.


Girne Üniversitesi, Yüksek Öğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Denetleme Kurulu (YÖDAK) ve Dünya Denizcilik Organizasyonu’nun yönetmelik ve mevzuatlarıma uygun olarak, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yönetmelikleri ve gerekliliklerine bağlı kalınarak kurulmuştur. Girne Üniversitesi tüm eğitim ve öğretimini Uluslararası Denizcilik Örgütünün(IMO) Uluslararası Eğitim Standartları, Sertifikalandırma ve Denizcilik Vardiya Konvansiyonu- STCW 95 Sözleşmesi ve STCW 2010 Manila düzenlemeleri ile tam bir uyum içinde yürütmektedir.


Üniversite, kendi alanlarında deneyimli ve uzman kişileri kadrosuna eklemekte ve her bölümün altyapısını en güncel teknolojilerle donatılarak denizcilik eğitiminin en etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanmakta ve tüm bunlar yapılırken üniversitenin hedeflerine bağlı kalınmaktadır. Ayrıca, uluslararası denizcilik kurumlarının prensipleri ve gereklilikleri de göz önünde bulundurulmaktadır.


Girne Üniversitesinde yürütülen tüm eğitim ve öğretim programları İngilizce diliyle yürütülmektedir

www.kyrenia.edu.tr