neb-site-tel1

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli İş Ortaklarımız,

Küresel piyasalar açısından 2012 yılı, tıpkı bir önceki yıl olduğu gibi zorlu bir yıldı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler yüksek kamu borçları nedeniyle sıkıntı yaşamış, , gelişmiş ülkelerde ekonomik toparlanma istikrar kazanamazken gelişmekte olan ülkeler büyüme oranı beklentilerin altında kalmıştır. 2012 yılında piyasalardaki diğer önemli gündem maddesi ise finansal istikrar ve ekonomik büyümenin sağlanması için öncelikle merkez bankalarının ve ilgili ülkelerin yetkili otoritelerinin almış olduğu tedbirlerdi. Piyasalar yıl boyunca özellikle Yunanistan, İspanya ve İtalya’yı çok yakından izlerken Ekonomide yaşanan sorunlar küresel finansal piyasalarda ciddi endişeler ve çalkantıların yaşanmasına sebep oldu.

 

Sürdürülebilir Ekonomik Büyümeyi Devam Ettirmiş Türkiye Ekonomisi

Bu küresel ortamda Türkiye ekonomisindeki büyüme oranı bir önceki yıla kıyasla düşüş gösterse de yurtdışı talebin katkısıyla %3 düzeyinde büyümeye devam etmiş ve Merkez Bankası’nın uyguladığı başarılı para politikasının katkısıyla ekonomik performansını korumuştur. Cari açığın Gayri Safi Milli Hâsıla’ya (GSMH)oranı %10 seviyesinden %6’ya inerek önemli bir başarı kaydetmiştir. Türkiye ekonomisindeki bir diğer önemli husus ise, yıl boyunca aşağı yönlü eğilimini sürdüren tüketici enflasyonu yıl sonunda % 6,2’ye gerilemesi ile yaşanmıştır. Oluşturulan vizyon ve atılan doğru adımlar sayesinde küresel çağda sağlam temellere oturtulan bankacılık sektörü ve ekonomik istikrar sayesinde Kasım 2012’de Türkiye’nin ülke notu, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından yatırım yapılır seviyeye olan BBB’ye yükseltilmiştir.

 

Gelecek Vaad Eden KKTC Ekonomisi

Kaçınılmaz şekilde ülke ekonomisinde küresel finansal piyasalar ve ekonomide yaşanan gelişmelerden etkilenmiştir. Küresel ekonomideki sorunlara ilaveten tanınmamış bir ülke, olarak tüketime ve kamu harcamalarına dayalı bir ekonomik yapının yanında Türkiye Cumhuriyeti ekonomik politikalarına bağlı bir ekonomiye sahip olmamızdan dolayı KKTC ekonomisinin 2012 yılı sonu itibariyle kesinleşmeyen rakamlara göre %2 civarında büyümesi beklenmektedir. Bu pozitif büyüme oranı gerek Güney Kıbrıs gerekse pek çok AB üyesi ülkelerin ekonomileriyle karşılaştırıldığı zaman olumlu bir gelişme olduğu aşikar ve ülke ekonomisi ve kalkınmasında gelecek açısında olumlu bir tablo yaratmaktadır.

Sürdürülebilirlik ve rekabet edilebilirlik ekonominin temel taşlarını oluştururken 2012 yılının son çeyreğinde KKTC adına yaşanan önemli gelişmelerden biri de ülke ekonomisinin sürdürülebilir ve rekabet edebilir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve mali alanda işbirliği protokolü imzalanmasıdır. İmzalanan 3 yıllık protokol kapsamında ‘Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı’ çerçevesinde reformların hayata geçirilmesi noktasında mutabık kalınırken bu protokol kapsamında Türkiye Cumhuriyeti KKTC ekonomisine 3 milyar TL mali yardımda bulunacaktır. Program sonunda faiz hariç cari bütçe açığının 315 milyon TL seviyesine inmesi, yatırımların artırılması, ekonomide istikrar ve büyümede kalıcılık sağlayıp Kıbrıs Türk halkının daha refah içerisinde yaşayabilmesi noktasında önem atfetmektedir.

 

Toplam Aktif Büyüklük Sıralamasında Üçüncü Sırada Yer Alarak Sürdürülebilir Büyüme Devam Ediyor

Near East Bank, 2011 yılında olduğu gibi 2012 yılında da vizyonu ve belirlemiş olduğu sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda istikrarlı ve emin adımlarla hareket ederek ülke ekonomisine değer katmaya devam etmiştir. Fark yaratan, yetkin ve dinamik insan kaynağı, kaliteden ödün vermeden sunduğu ürün ve hizmetler, benimsediği müşteri odaklı hizmet yaklaşımı ödün vermeden sürdüren Near East Bank, 2012 yılında toplam konsolide aktif büyüklüğünü % 28,76 oranı ile 377 milyon TL’ye yükseltmiştir. Yıl boyunca ekonomiyi, verilen krediler kanalı ile destekleyen bankamız, toplam kredi hacmi yıllık %36 artış göstererek 234 milyon liraya taşırken toplam mevduat hacmini de yıllık %32 artışla 327 milyon TL’ye yükselmiştir. Toplam aktif büyüklüğü 300 milyon TL’nin üzerinde bulunan bankamız tüm bankaların kesinleşmemiş verililerine göre aktif büyüklüğünde göstermiş olduğu performans ile üçüncü sırada yer almıştır.

 

12 Şube, 61 ATM, 205 Near East Bank Çalışanı

Near East Bank uygulamakta olduğu yeniden yapılandırma ve değişim sürecini sürdürmeye devam etmiş, teknoloji, inovasyona, ürün gelişimi ve insan kaynaklarına alanlarına büyük yatırımlarda bulunup müşteri odaklı yaklaşımıyla 2 milyon TL’lik kar hacmine sahip olmuştur. 2012 yılı içerisinde değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Karaoğlanoğlu ve Dereboyu Şubelerimizi açıp ülke genelinde tam 12 şube sayısına ulaşarak büyüme faaliyetlerini devam ettirmiş, yine ülke genelde toplam ATM sayımızı 61’e yükseltmiş ve 2011 yılında 140 kişiden oluşan nitelikli Near East Bank ailesi de büyümeden payını alarak bugün 205 rakamına ulaşmıştır. Kişiye özel ve ayrıcalıklı bir hizmet sunarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıp yarınlarımızı beraber planlayan ‘Özel Bankcalık’ hizmetimiz Dereboyu şubemizde faaliyetlerine başlayarak birikimlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi sağlamaktadır.

 

Bir İlke Daha İmza Attık: Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)

2012 Nisan ayında, Near East Bank yerel bankalar arasında bir ilke daha imzasını atarak ticari müşteri odaklı Doğrudan Borçlandırma Sistemini (DBS) yerel bankalar arasında uygulayan ilk banka olmuştur.. Müşterimiz olan firmalar bankamızın sağladığı özel yazılım yoluyla, fatura vadelerinde, ticari müşterilerimizin vadesiz mevduat ya da kredi hesaplarından otomatik olarak alınarak firma hesaplarına aktarılması şeklinde çalışan DBS’nin ayrıcalık ve avantajlarını yaşamaya başlamışlardır

 

İlkler bizim işimiz: Türkiye’de Temsilcilik Açma İzni Almayı Başaran İlk ve Tek KKTC Bankası

Başarıyı, çalışmalarının odak noktasında tutan Near East Bank, 2012 Ağustos ayında Near East Bank, faaliyetlerini ülke sınırlarının ötesine taşıyarak Türkiye Cumhuriyeti’ne Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan talep ettiği temsilcilik izni onaylandı, bu başarı ve gurur tüm Near East Bank ailesinindir. Uluslararası standar da hizmet veren ve faaliyet gösteren bankamız bu adımı sayesinde Türkeye’de daha bilinir konuma gelirken ve Türkiye’de yerleşik bankalarla kurulan iş ilişkilerini daha da güçlendirmeyi hedeflenmektedir.

Near East Bank’ın zorlu 2012 yılını başarılı bir performansla geçirmesinin en önemli etkenlerinden biri alanında yetkin, dinamik ve tecrübeli çalışanlarının, sadık ve özverili çalışma anlayışıyla kattıkları değerdir. Bankanın istikrarlı büyüme stratejisi ve sektörün en başarılı bankaları arasında yer almaya devam etmesinin nedeni ise kurumsal iletişim, ortak akıl ve kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımıdır. Kurumsal performansın sadece finansal göstergelerden ibaret olmadığına inanan Near East Bank, 2012 yılı içerisinde de ülkemize ve toplumumuza değer katan kurumsal sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye devam ederek kurumsal vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye devam etmiştir.

 

Değerli Müşterilerimiz, Sevgili Near East Bank Ailesi

2013 yılında da Near East Bank, geleceğini yeniden şekillendiren vizyonu, misyonu, vazgeçilmez değerleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda istikrarlı ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğine ve elde ettiği başarılı sonuçlara yenilerini ekleyeceğine olan inancım tamdır. 2012 yılında gelenek haline getirdiğimiz ilklere imza atmak ve başarıyı kovalamak (yakalamak) yaklaşımı sektöründe ayrışan Near East Bank, önümüzdeki dönemde müşteri odaklı bankacılık anlayışıyla sürdürülebilir performans elde etmeye devam edecektir. Bu yolda başarılarımızda büyük paya sahip olan değerli müşterilerimize ve bizleri bu noktaya taşıyan güler yüzlü hizmet sunan özverili çalışanlarımıza Bankamız adına teşekkürlerimi sunarım.

Dr. Suat İrfan Günsel
Yönetim Kurulu Başkanı