neb-site-tel1

Ücretlendirme ve Yan Haklar

 

Near East Bank Ücret Politikası; Çalışanlarımızın eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, performansları,üstlendikleri görev ve sorumlulukları, tecrübeleri ve kurum içi ücret bantları dikkate alınarak yapılandırılır. Ücret artışları yukarıdaki kriterler doğrultusunda gerçekleştirilir. Near East Bank’ta ücret paketi; maaş, yılda 1 kez ikramiye, uygun görüldüğü takdirde yıllık performans primi ve diğer yan ödemelerden oluşmaktadır.

Çalışanlarımıza, Yakın Doğu Grubu içinde yer almanın avantajlarını sunuyoruz.

Çalışanlarımızın eş ve çocukları ile birlikte;

 

  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağladığı sağlık hizmeti indirimlerinden,
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağladığı eğitim olanakları doğrultusunda, okul öncesinden başlayarak tüm eğitim süreçleri boyunca eğitim hizmeti indirimlerinden,
  • Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan spor komplekslerinin tümünden, indirimli olarak yararlanmalarını sağlıyoruz.